Proso (latinski Panicum miliaceum, P. italicum, P. germanicum) je prosolika žitarica, biljka kratkog dana.
Koristi se za stočnu i ljudsku prehranu (kaša, peciva), alkoholnu industriju (pivo, alkoholna pića), postrna kultura.

Izvor: Wikipedia